Actievoorwaarden
Huawei Proximus Crazy Week

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE CASHBACKACTIE

Huawei P30 en P30 Pro Proximus Crazy Week

Artikel 1 - Algemene informatie

De Cashback (hierna: de “Actie”) wordt georganiseerd door A&C SYSTEMS NV (hierna: de “Dienstverlener”), gevestigd te Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden, België, met als ondernemingsnummer BE-0445.299.482 (aansluitingsnummer bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: HM003026619).

Deze Bijzondere Actievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties en de eventuele bijkomende voorwaarden en bepalingen van de Dienstverlener zijn beschikbaar op https://huawei.myactions.eu.

De bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de Actie “Huawei Proximus Crazy Week”. Wanneer deze Bijzondere Voorwaarden er niet van afwijken zijn de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties van toepassing.

Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer de toepassing te aanvaarden van deze Bijzondere Voorwaarden alsook van de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties.

Artikel 2 – Bedrag van de Cashbackkorting

Het bedrag van de Cashbackkorting voor de actie “Huawei Proximus Crazy Week” bedraagt 99 EUR.

Artikel 3 – Deelnemende Producten

De Deelnemende Producten zijn de volgende:

- Huawei P30 in combinatie met een 24 maanden abonnement bij Proximus

- Huawei P30 Pro in combinatie met een 24 maanden abonnement bij Proximus

Deze actie is zolang de voorraad strekt geldig voor aankopen gedaan in de Deelnemende Winkels in België zich bevoorraden bij de Dienstverlener.

Deze Actie kan niet gecumuleerd worden met andere acties die van toepassing zijn op het Deelnemende Product dat werd aangekocht door de Deelnemer.

De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van de Deelnemende Producten in de Deelnemende Winkels.

Artikel 4 – Deelnemende Winkels

Een lijst van de Deelnemende Winkels is beschikbaar op de webpagina van de Actie https://huawei.myactions.eu.

Artikel 5 - Actieperiode

De Actie is geldig voor de Deelnemende Producten die gekocht worden tussen 13/05/2019 en 02/06/2019 (datum van aankoop vermeld op het aankoopbewijs geldt als bewijs) in een Deelnemende Winkel in België.

Artikel 6 –Cashbackkorting

Om de Cashbackkorting te krijgen moet de Deelnemer:

- zich registreren via de website https://huawei.myactions.eu;

- het actiedeelnameformulier correct en volledig invullen;

- een kopie van het aankoopbewijs en een foto van de IMEI van het Deelnemende Product uploaden op myactions.eu, uiterlijk op 17/06/2019 (bevestigingsmail geldt als bewijs).

Opgelet, het is mogelijk dat deze bevestigingse-mail wordt geblokkeerd door een spamfilter of terechtkomt bij de ongewenste e-mails (junk).

Artikel 7 – Grondgebied van de Actie

De Actie is geldig voor de Deelnemers die hun woonplaats of vaste verblijfplaats hebben in België.

Artikel 8 - Klachten

De vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Actie moeten ons vóór 17/07/2019 bereiken.

Je kan ons jouw vraag toesturen via dit formulier. Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties, kan de ontstentenis van reactie van de Dienstverlener op een bericht of een schrijven geenszins beschouwd worden als een akkoord met de inhoud van dat bericht of dat schrijven.