Actievoorwaarden
Cashbackactie bij Telenet of Base

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE CASHBACKACTIE

Huawei cashback bij Telenet of Base

Artikel 1 - Algemene informatie

De Cashback (hierna: de “Actie”) wordt georganiseerd door A&C SYSTEMS NV (hierna: de “Dienstverlener”), gevestigd te Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden, België, met als ondernemingsnummer BE-0445.299.482 (aansluitingsnummer bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: HM003026619).

Deze Bijzondere Actievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties en de eventuele bijkomende voorwaarden en bepalingen van de Dienstverlener zijn beschikbaar op https://huawei.myactions.eu.

De bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de Actie “Huawei cashback bij Telenet of Base”. Wanneer deze Bijzondere Voorwaarden er niet van afwijken zijn de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties van toepassing.

Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer de toepassing te aanvaarden van deze Bijzondere Voorwaarden alsook van de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties.

Artikel 2 – Bedrag van de Cashbackkorting

Het bedrag van de Cashbackkorting “Huawei cashback bij Telenet of Base” bedraagt:

- 100 EUR bij aankoop van een P30 Pro

- 100 EUR bij aankoop van een P30

- 100 EUR bij aankoop van een Mate20 Pro

Artikel 3 – Deelnemende Producten

De Deelnemende Producten zijn de volgende:

- P30 Pro bij Telenet of Base

- P30 bij Telenet of Base

- Mate20 Pro bij Telenet of Base

Deze actie is zolang de voorraad strekt geldig voor aankopen gedaan in de Deelnemende Winkels in België zich bevoorraden bij de Dienstverlener.

Deze Actie kan niet gecumuleerd worden met andere acties die van toepassing zijn op het Deelnemende Product dat werd aangekocht door de Deelnemer.

De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van de Deelnemende Producten in de Deelnemende Winkels.

Artikel 4 – Deelnemende Winkels

Een lijst van de Deelnemende Winkels is beschikbaar op de webpagina van de Actie https://huawei.myactions.eu.

De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van de Deelnemende Producten in de Deelnemende Winkels.

Artikel 5 - Actieperiode

De Actie is geldig voor de Deelnemende Producten die gekocht worden tussen 05/08/2019 en 30/09/2019 (datum van aankoop vermeld op het aankoopbewijs geldt als bewijs) in een Deelnemende Winkel in België.

Artikel 6 –Cashbackkorting

Om de Cashbackkorting te krijgen moet de Deelnemer:

- zich registreren via de website https://huawei.myactions.eu;

- het actiedeelnameformulier correct en volledig invullen;

- een kopie van het aankoopbewijs en een foto van de IMEI van het Deelnemende Product uploaden op myactions.eu, uiterlijk op 15/10/2019 (bevestigingsmail geldt als bewijs).

Opgelet, het is mogelijk dat deze bevestigingse-mail wordt geblokkeerd door een spamfilter of terechtkomt bij de ongewenste e-mails (junk).

Artikel 7 – Grondgebied van de Actie

De Actie is geldig voor de Deelnemers die hun woonplaats of vaste verblijfplaats hebben in België.

Artikel 8 - Klachten

De vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Actie moeten ons vóór 14/11/2019 bereiken.

Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties, kan de ontstentenis van reactie van de Dienstverlener op een bericht of een schrijven geenszins beschouwd worden als een akkoord met de inhoud van dat bericht of dat schrijven.