Privacy voorwaarden

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Europese Verordening nr. 2016/679. Bijgewerkt tot 05 februari 2019.

Met deze informatie wenst Huawei Technologies (Belgium) nv (afkorting "Huawei" of de "Onderneming") als Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening nr. 2016/679 (hierna "AVG"), u mee te delen dat uw Persoonsgegevens of andere Persoonsgegevens waarnaar verwezen wordt of waarnaar verwezen kan worden, door deze Onderneming zullen worden verwerkt in volledige overeenstemming met de huidige wetgeving en de vertrouwelijkheidsverplichtingen die ons inspireren.

Verzamelen van persoonsgegevens

Huawei (Verwerkingsverantwoordelijke) en A&C Systems nv (Gegevensverwerker) registreren uw gegevens als onderdeel van de uitvoering van uw bestelling en om de efficiëntie en kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

Om gebruik te maken van Huawei-producten, pre-orderacties, Promoties (inclusief cashback), Bundelverkoop ... kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verstrekken. Als gegevensverwerker verzamelt A&C Systems nv persoonsgegevens voor de activiteiten.

De Persoonsgegevens omvatten:

1. Toestelinformatie: het model en het IMEI-/serienummer, om de authenticiteit van de claim te verifiëren;

2. Aankoopgegevens: de plaats van aankoop, de datum van aankoop en het aankoopbewijs (factuur van het toestel) om de authenticiteit van de claim te verifiëren;

3. E-mailadres voor de bevestiging van en de kennisgeving over de status van de claim;

4. Persoonlijk postadres: Ontvanger, straatnaam en huisnummer, postcode, gemeente, land en telefoonnummer voor het verzenden van het geclaimde Geschenk;

5. Informatie over de persoonlijke bankrekening: Houder van de Bankrekening, IBAN, SWIFT/BIC, BANKNAAM van de Rekening voor een cashback-claim.

6. Geboortdatum om de meerderjarigheid te bevestigen van de deelnemer.

Huawei Technologies (Belgium) nv is de verwerkingsverantwoordelijke voor die gegevens.

Doorgifte van persoonsgegevens

Als gegevensverwerker heeft A&C Systems nv geen invloed op de communicatie, verkoop, doorgifte of enige andere vorm van verspreiding van uw persoonsgegevens aan partijen buiten A&C Systems nv, behalve als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst, behalve voor zover de wet dit vereist of tenzij u A&C Systems nv uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Op de websites vindt u links naar sites van derden. Hoewel deze websites zorgvuldig zijn geselecteerd, stelt A&C Systems nv zich niet aansprakelijk voor de wijze waarop uw persoonsgegevens door deze derden worden verwerkt. Gelieve de privacyverklaring te lezen van de website die u bezoekt.

Gegevensbeveiliging

Als gegevensverwerker neemt A&C Systems nv technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. A&C Systems nv verbindt zich ertoe de toegang tot persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en slechts voor zover nodig toegang tot deze gegevens te verlenen. Werknemers die toegang hebben tot de gegevens werden op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geactualiseerd en aangepast om een passend beveiligingsniveau te waarborgen.

Gegevensopslag

Uw persoonsgegevens worden door Huawei opgeslagen vanwege de verplichting om contractuele documenten bij te houden en zullen worden gewist binnen 2 jaar na de uitvoering van de Promotie- of Aankoopactiviteiten, afhankelijk van welke het laatst plaatsvond.]

Rechten van de betrokkene

U hebt de volgende rechten en keuzes:

• Recht van inzage van de betrokkene, Art. 15 AVG

• Recht op rectificatie, Art. 16 AVG

• Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"), Art. 17 AVG

• Recht op beperking van de verwerking, Art. 18 AVG

• Recht op overdraagbaarheid van de gegevens, Art. 20 AVG

• Recht van bezwaar, Art. 21 AVG

CONTACT OPNEMEN MET HUAWEI

Als u vragen, opmerkingen of suggesties hebt over de uitoefening van uw rechten, of als u algemene vragen over databescherming voor onze DPO hebt, kunt u contact met ons opnemen via het volgende adres: https://consumer.huawei.com/be/legal/privacy-questions/.